Μακεδών (Makedôn)

di derivazione incerta
Numero Strong: G3110
nome maschile

1) un macedone

Μακεδόνας: acc. pl.
Μακεδόνες: nom. pl.
Μακεδόνος: gen. sing.
Μακεδόσιν: dat. pl.
Μακεδών: nom. sing.

di Macedonia: 1
Macedonia: 2
presso Macedonia: 1
uno Macedonia: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω