Μαρία (Maria)

di origine ebraica
Numero Strong: G3137
nome femminile

Maria = "la loro ribellione"
1) Maria la madre di Gesù
2) Maria Maddalena, una donna di Magdala
3) Maria, la sorella di Lazzaro e Marta
4) Maria di Cleopa la madre di Giacomo il minore
5) Maria la madre di Giovanni Marco e la zia di Barnaba
6) Maria, una cristiana romana che è salutata da Paolo in Romani 16:6

Μαρία: nom. sing.
Μαρίᾳ: dat. sing.
Μαριάμ: nom. sing., voc. sing.
Μαριὰμ, Μαριὰν, Μαρίαν: acc. sing.
Μαρίας: gen. sing.

(+) Maria: 6
a Maria: 1
con Maria: 1
di Maria: 2
Maria: 43
non tradotto: 1
Totale: 54

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω