Μιχαήλ (Michaêl)

di origine ebraica
Numero Strong: G3413
nome maschile

Michele = "che è come Dio "
1) i primi dei principali angeli o arcangeli che si suppone sia l'angelo custode degli israeliti

Μιχαὴλ: nom. sing.

(+) Michele: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω