Μωϋσῆς (Môusês)

di origine ebraica
TDNT - 4: 848,622
Numero Strong: G3475
nome maschile

Mosè = "tirare fuori"
1) il legislatore del popolo ebreo ed in un certo senso il fondatore della religione ebrea. Scrisse i primi cinque libri della Bibbia, chiamati spesso i Libri di Mosè

Μωϋσέα: acc. sing.
Μωϋσεῖ: dat. sing.
Μωϋσέως: gen. sing.
Μωϋσῇ: dat. sing.
Μωϋσῆν: acc. sing.
Μωϋσῆς: nom. sing.

(+) Mosè: 5
(+ἀπό) Mosè: 1
a Mosè: 4
di Mosè: 13
Mosè: 54
per Mosè: 3
Totale: 80

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω