Ναζαρά (Nazara)

di derivazione incerta
Numero Strong: G3478
nome località

Nazaret = "quello sorvegliato"
1) la residenza e città di origine di Cristo

Ναζαρά, Ναζαρὰ: acc. sing.
Ναζαρὲθ: gen. sing., nom. sing.
Ναζαρέθ: acc. sing.
Ναζαρὲτ: gen. sing.
Ναζαρέτ: acc. sing.

(+) Nazaret: 1
di Nazaret: 1
e: 1
Nazaret: 9
Totale: 12

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω