Νηρεύς (Nêreus)

a quanto pare da una parola derivata dalla radice di ναῦς (significato bagnato)
Numero Strong: G3517
nome maschile

Nereo = "grumo"
1) un cristiano di Roma salutato da Paolo

Νηρέα: acc. sing.

Nereo: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω