Θαδδαῖος (Thaddaios)

di origine incerta
Numero Strong: G2280
nome maschile

Taddeo = "di buon cuore, coraggioso"
1) uno dei dodici apostoli. Da un confronto tra gli elenchi degli apostoli in Luca 6:16, Atti 1:13, sembra che Giuda, Lebbeo e Taddeo fossero la stessa persona, e lo scrittore del libro di Giuda.

Θαδδαῖον: acc. sing.
Θαδδαῖος: nom. sing.

Taddeo: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω