Θεσσαλονίκη (Thessalonikê)

da thessalos (un tessaliano) e νίκη
Numero Strong: G2332
nome località

Tessalonica = "vittoria di falsità"
1) una città famosa e popolosa, situata sul Golfo Termaico, la capitale della seconda regione della Macedonia e la residenza di un governatore romano e di un questore

Θεσσαλονίκῃ: dat. sing.
Θεσσαλονίκην: acc. sing.
Θεσσαλονίκης: gen. sing.

(+) Tessalonica: 1
Tessalonica: 4
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω