Θυάτιρα (Thuatira)

di derivazione incerta
Numero Strong: G2363
nome località

Tiatiri = "odore di afflizione"
1) una colonia di greci della Macedonia, situata tra Sardi e Pergamo sul fiume Licus; i suoi abitanti guadagnavano dal commercio e dall'arte della tintura fatta con l'imporporare

Θυάτειρα: acc. pl.
θυατείροις: dat. pl.
θυατείρων: gen. pl.

di Tiatiri: 1
Tiatiri: 3
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω