Σίλας (Silas)

contrazione di Σιλουανός
Numero Strong: G4609
nome maschile

Sila (Silvano) = "boscoso"
1) un cittadino romano, il compagno dell'apostolo Paolo in molti dei suoi viaggi missionari

Σιλᾷ: dat. sing.
Σιλᾶν: acc. sing.
Σιλᾶς: nom. sing.

(+) Sila: 4
(+ὅς) Sila: 2
Sila: 6
Totale: 12

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω