Σάρδεις (Sardeis)

plurale di derivazione incerta
Numero Strong: G4554
nome località

Sardi = "quelli rossi"
1) una città lussuosa in Asia Minore, la capitale della Lidia

Σάρδεις: acc. pl.
Σάρδεσιν: dat. pl.

Sardi: 3
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω