Σόδομα (Sodoma)

plurale di origine ebraica
Numero Strong: G4670
nome località

Sodoma = "che brucia"
1) una città distrutta da Dio con fuoco e zolfo
2) metaforicamente Gerusalemme Apocalisse 11:8

Σόδομα: nom. pl.
Σοδόμοις: dat. pl.
Σοδόμων: gen. pl.

di Sodoma: 2
Sodoma: 6
sortire di Sodoma: 1
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω