Σαλήμ (Salêm)

di origine ebraica
Numero Strong: G4532
nome località

Salem = "pace"
1) il luogo dove Melchisedec era re e probabilmente il nome antico di Gerusalemme

Σαλήμ: gen. sing.

di Gerusalemme: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω