Σαλαθιήλ (Salathiêl)

di origine ebraica
Numero Strong: G4528
nome maschile

Sealtiel = "ho chiesto a Dio"
1) il figlio di Ieconia nella genealogia di Cristo

Σαλαθιήλ: acc. sing.
Σαλαθιὴλ: gen. sing., nom. sing.

(+) Sealtiel: 1
Sealtiel: 2
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω