Σαμάρεια (Samareia)

di origine ebraica
TDNT - 7: 88,999
Numero Strong: G4540
nome località

Samaria = "difesa"
1) un territorio della Palestina, che aveva Samaria come capitale

Σαμαρείᾳ: dat. sing.
Σαμάρεια: nom. sing.
Σαμάρειαν: acc. sing.
Σαμαρείας: gen. sing.

(+γυνή ἐκ ὁ) uno Samaria: 1
di Samaria: 2
Samaria: 8
Totale: 11

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω