Σαμοθρᾴκη (Samothraikê)

da Σάμος e Traiche (Trace)
Numero Strong: G4543
nome località

1) un'isola nel mar Egeo, a circa 60 chilometri dalla costa della Tracia alla bocca del fiume Ebrus

Σαμοθρᾴκην: acc. sing.

Samotracia: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω