Σαούλ (Saoul)

di origine ebraica
Numero Strong: G4549
nome maschile

Saul, Saulo = " desiderato"
1) il nome ebreo dell'apostolo Paolo
2) il figlio di Chis ed il primo re di Israele

Σαούλ: voc. sing.
Σαοὺλ: acc. sing.

(+) Saul: 1
Saulo: 8
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω