Σολομών (Solomôn)

di origine ebraica
TDNT - 7: 459,1055
Numero Strong: G4672
nome maschile

Salomone = "pacato, pacifico"
1) il figlio di Davide; era il re d'Israele più saggio e più ricco mai vissuto

Σολομὼν, Σολομῶν: nom. sing.
Σολομῶνα: acc. sing.
Σολομῶνος, Σολομῶντος: gen. sing.

(+) Salomone: 1
di Salomone: 5
Salomone: 6
Totale: 12

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω