Συρία (Suria)

probabilmente di origine ebraica
Numero Strong: G4947
nome località

Siria = "elevato"
1) una regione dell'Asia che confina a nord con le montagne Toro ed Amano, all'est con l'Eufrate e l'Arabia, al sud con la Palestina, e all'ovest con la Fenicia ed il mar Mediterraneo

Συρίαν: acc. sing.
Συρίας: gen. sing.

di Siria: 1
Siria: 7
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω