Τραχωνῖτις (Trachônitis)

da una parola derivata da τραχύς
Numero Strong: G5139
aggettivo di un nome località

Traconitide = "una regione scabra"
1) una regione ruvida, abitata da ladri, delimitata all'ovest dal Libano, all'est dalle montagne di Batanea e al nord dal territorio di Damasco

τραχωνίτιδος: gen. sing. femm.

(+χώρα) di Traconitide: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω