Ζεύς (Zeus)

di affinità incerta
Numero Strong: G2203
nome maschile

Zeus o Giove = "un padre di aiuti"
1) il dio nazionale dei greci che corrisponde al dio romano Giove

Δία: acc. sing.
Διὸς: gen. sing.

Giove: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω