Ζεβεδαῖος (Zebedaios)

di origine ebraica
Numero Strong: G2199
nome maschile

Zebedeo = "il mio dono"
1) un pescatore della Galilea, il padre degli apostoli Giacomo e Giovanni, ed il marito di Salome

Ζεβεδαῖον: acc. sing.
Ζεβεδαίου: gen. sing.

di: 1
di Zebedeo: 5
Zebedeo: 6
Totale: 12

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω