Ζοροβαβέλ (Zorobabel)

di origine ebraica
Numero Strong: G2216
nome maschile

Zorobabel = "nato a Babel, cioè Babilonia"
1) il capo della tribù di Giuda al tempo del ritorno dalla prigionia babilonese nel primo anno di Ciro

Ζοροβαβὲλ: gen. sing., nom. sing.
Ζοροβαβέλ: acc. sing.

(+) Zorobabele: 1
Zorobabele: 2
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω