αἰχμαλωσία (aichmalôsia)

da αἰχμάλωτος
TDNT - 1: 195,31
Numero Strong: G161
sostantivo femminile

1) prigionia

αἰχμαλωσίαν: acc. sing.

di prigione: 1
prigione: 2
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω