αἰσθάνομαι (aisthanomai)

di derivazione incerta
TDNT - 1: 187,29
Numero Strong: G143
verbo

1) percepire
   1a) con i sensi fisici
   1b) con la mente, capire

αἴσθωνται: 3pl. med. aor. cong.

(+μή αὐτός) da risultare incomprensibilità: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω