αἷμα (haima)

di derivazione incerta
TDNT - 1: 172,26
Numero Strong: G129
sostantivo neutro

1) sangue
   1a) di uomini o animali
   1b) riferendosi alla vita
2) sangue versato, versato dalla violenza, uccisione, assassinio

αἷμα: acc. sing., nom. sing.
αἷμά: nom. sing.
αἵματι, αἵματί: dat. sing.
αἵματος, αἵματός: gen. sing.
αἱμάτων: gen. pl.

(+ῥύσις ὁ) flusso: 1
(+πηγή ὁ) emorragia: 1
(+σάρξ καί) uomo: 1
a sangue: 1
con sangue: 1
da sangue: 2
di sangue: 8
innocenza: 1
non tradotto: 1
sangue: 80
Totale: 97

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω