αἶνος (ainos)

a quanto pare una parola primaria, propriamente, una storia, ma usata nel senso di ἔπαινος
TDNT - 1: 177,27
Numero Strong: G136
sostantivo maschile

1) un detto, proverbio
2) lode, discorso lodativo

αἶνον: acc. sing.

lodare: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω