αὐλίζομαι (aulizomai)

voce media da αὐλή
Numero Strong: G835
verbo

1) alloggiare nel cortile, soprattutto di notte
   1a) di greggi e pastori
2) passare la notte all'aria aperta
3) passare la notte, alloggiare

ηὐλίζετο: 3sing. med. impf. ind.
ηὐλίσθη: 3sing. pass. aor. ind.

passare: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω