βαθύνω (bathunô)

da 901
Numero Strong: G900
verbo

1) il mare profondo (alto mare)
2) povertà profonda ed estrema, le cose profonde di Dio, le cose nascoste e oltre la comprensione umana, particolarmente i pensieri divini
3) rendere profondo
+ σκάπτω: scavare profondamente

ἐβάθυνεν: 3sing. att. aor. ind.

scavare profondare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω