βασιλεύς (basileus)

probabilmente da βάσις (tramite l'idea di un fondazione di potere)
TDNT - 1: 576,97
Numero Strong: G935
sostantivo maschile

1) leader della gente, principe, comandante, signore della terra, re

βασιλέα: acc. sing.
βασιλεῖ: dat. sing.
βασιλεῖς: acc. pl., nom. pl.
βασιλεῦ: voc. sing.
βασιλεύς, βασιλεὺς, βασιλεῦς: nom. sing.
βασιλεῦσιν: dat. pl.
βασιλέων: gen. pl.
βασιλέως: gen. sing.

(+ὡς) regalia: 1
(+) re: 2
(+ἄνθρωπος) a uno re: 1
(+ἄνθρωπος) uno re: 1
a re: 2
di re: 3
non tradotto: 1
re: 101
uno re: 3
Totale: 115

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω