βεβαιόω (bebaioô)

da βέβαιος
TDNT - 1: 600,103
Numero Strong: G950
verbo

1) rendere fermo, stabilire, confermare, rendere sicuro

βεβαιούμενοι: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
βεβαιοῦντος: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
βεβαιοῦσθαι: pass. pres. inf.
βεβαιῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
βεβαιῶσαι: att. aor. inf.
βεβαιώσει: 3sing. att. fut. ind.
ἐβεβαιώθη: 3sing. pass. aor. ind.

(+) confermare: 1
confermare: 3
fortificare: 1
in confermare: 1
rafforzare: 1
rendere saldare: 2
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω