βιβλίον (biblion)

un diminutivo di βίβλος
TDNT - 1: 617,106
Numero Strong: G975
sostantivo neutro

1) un piccolo libro, un rotolo di carta, un documento scritto
2) un foglio su cui qualcosa è scritto
   2a) un atto di ripudio (divorzio)

βιβλία: acc. pl., nom. pl.
βιβλίοις: dat. pl.
βιβλίον: acc. sing., nom. sing.
βιβλίου: gen. sing.
βιβλίῳ: dat. sing.

(+) libro: 3
di libro: 1
libro: 24
uno atto: 2
uno libro: 3
uno pergamena: 1
Totale: 34

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω