βλέπω (blepô)

una parola primaria
TDNT - 5: 315,706
Numero Strong: G991
verbo

1) vedere, discernere, dell'occhio fisico
   1a) con l'occhio fisico: avere la vista
   1b) percepire con l'uso degli occhi: vedere, guardare
   1c) volgere gli occhi verso qualcosa: guardare, fissare lo sguardo
   1d) percepire con i sensi, sentire
   1e) scoprire con l'uso, conoscere da esperienza
2) metaforicamente vedere con l'occhio della mente
   2a) ha (il potere di) comprensione
   2b) discernere mentalmente, osservare, percepire, scoprire, capire
   2c) rivolgere i pensieri o dirigere la mente a una cosa, considerare, contemplare, guardare, pesare attentamente, esaminare
3) in senso geografico di luoghi, montagne, edifici, eccetera rivolgere verso, cioè fronteggiare

βλέπε: 2sing. att. pres. imptv.
βλέπει: 3sing. att. pres. ind.
βλέπειν: att. pres. inf.
βλέπεις: 2sing. att. pres. ind.
βλέπετε: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
βλεπέτω: 3sing. att. pres. imptv.
βλέπῃ: 3sing. att. pres. cong.
βλέπῃς: 2sing. att. pres. cong.
βλέπομεν: 1pl. att. pres. ind.
βλεπόμενα: pass. pres. ptc. acc. pl. neut., pass. pres. ptc. nom. pl. neut.
βλεπομένη: pass. pres. ptc. nom. sing. femm.
βλεπόμενον: pass. pres. ptc. acc. sing. neut.
βλεπομένων: pass. pres. ptc. gen. pl. neut.
βλέποντα: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
βλέποντας: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
βλέποντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
βλεπόντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
βλέπουσι, βλέπουσιν: 3pl. att. pres. ind.
βλέπω: 1sing. att. pres. ind.
βλέπων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
βλέπωσιν: 3pl. att. pres. cong.
βλέψετε: 2pl. att. fut. ind.
βλέψον: 2sing. att. aor. imptv.
ἔβλεπεν: 3sing. att. impf. ind.
ἔβλεπον: 3pl. att. impf. ind.
ἔβλεψα: 1sing. att. aor. ind.

(+αὐτός) guardare: 2
(+ὁράω) guardare: 1
(+εἰς ἐγώ) guardare: 1
(+σύ) vedere: 1
attentezza: 1
avere: 1
badare: 7
badare a: 2
badare di: 1
ciò che vedere: 1
con vostro occhio: 2
esporre: 1
essere attentezza: 1
essere in guardare: 1
guardare: 19
guardare che: 1
guardare di: 3
in vedere: 1
non tradotto: 1
osservare: 1
per vedere: 2
scorgere: 1
udire: 1
vedere: 78
volgere sguardo: 1
Totale: 132

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω