βρέφος (brefos)

di affinità incerta
TDNT - 5: 636,759
Numero Strong: G1025
sostantivo neutro

1) un bambino non ancora nato, un embrione, un feto
2) un bambino neonato, un infante, un bambino

βρέφη: acc. pl., nom. pl.
βρέφος: acc. sing., nom. sing.
βρέφους: gen. sing.

bambino: 7
uno bambino: 1
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω