βρῶμα (brôma)

dalla radice di βιβρώσκω
TDNT - 1: 642,111
Numero Strong: G1033
sostantivo neutro

1) quello che è mangiato, cibo

βρῶμα: acc. sing., nom. sing.
βρῶμά: nom. sing.
βρώμασιν: dat. pl.
βρώματα: acc. pl., nom. pl.
βρώματί: dat. sing.
βρώματος: gen. sing.
βρωμάτων: gen. pl.

cibare: 6
cibare solidare: 1
da mangiare: 2
da vivanda: 1
di vivere: 1
uno cibare: 4
vivanda: 2
Totale: 17

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω