βραχύς (brachus)

di affinità incerta
Numero Strong: G1024
aggettivo

1) corto, piccolo
   1a) di luogo, una distanza corta, un po'
   1b) di tempo, un tempo breve, di poco tempo

βραχέων: gen. pl. masc.
βραχύ, βραχὺ: acc. sing. neut.

(+διά) brevità: 1
di pochezza: 2
pochezza: 1
uno momento: 1
uno pezzo: 1
uno pochezza: 1
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω