βωμός (bômos)

dalla radice di βάσις
Numero Strong: G1041
sostantivo maschile

1) un luogo elevato
   1a) molto spesso un luogo in rilievo su cui si offre un sacrificio, un altare

βωμὸν: acc. sing.

uno altare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω