χήρα (chêra)

femminile di una presunta parola derivata a quanto pare dalla radice di χάσμα tramite l'idea di deficienza
TDNT - 9: 440,1313
Numero Strong: G5503
sostantivo femminile

1) una vedova
2) metaforicamente una città spogliata dei suoi abitanti e ricchezza è rappresentata con la figura di una vedova

χήρα: nom. sing.
χῆραι: nom. pl.
χήραις: dat. pl.
χήραν: acc. sing.
χήρας: acc. pl.
χηρῶν: gen. pl.

(+) vedovare: 3
(+γυνή) uno vedovare: 1
di vedovare: 1
uno vedovare: 1
vedovare: 20
Totale: 26

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω