χόρτος (chortos)

a quanto pare una parola primaria
Numero Strong: G5528
sostantivo maschile

1) il posto dove l'erba cresce e gli animali pascolano
2) erba, fieno, vettovaglia
   2a) di erba verde
   2b) di raccolti che stanno crescendo

χόρτον: acc. sing.
χόρτος: nom. sing.
χόρτου: gen. sing.
χόρτῳ: dat. sing.

di erba: 2
erba: 12
fieno: 1
Totale: 15

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω