χώρα (chôra)

da una parola derivata dalla radice di χάσμα tramite l'idea di distesa vuota
Numero Strong: G5561
sostantivo femminile

1) lo spazio fra due luoghi o limiti
2) una regione o paese cioè un tratto di terra
   2a) la regione (rurale) circostante ad una città o villaggio, il paesaggio
   2b) la regione con città e villaggi che circonda una metropoli
3) terreno che è arato o coltivato

χώρα: nom. sing.
χώρᾳ: dat. sing.
χώραις: dat. pl.
χώραν: acc. sing.
χώρας: acc. pl., gen. sing.

(+) paese: 1
(+Τραχωνῖτις) di Traconitide: 1
a terra: 1
campagna: 3
campo: 1
contrada: 1
paese: 11
regione: 7
uno paese: 2
Totale: 28

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω