χαίρω (chairô)

un verbo primario
TDNT - 9: 359,1298
Numero Strong: G5463
verbo

1) rallegrarsi, essere contento
2) rallegrarsi molto
3) stare bene, prosperare
4) nei saluti, Saluto!
5) all'inizio di lettere: dare un saluto, salutare

ἔχαιρεν: 3sing. att. impf. ind.
ἔχαιρον: 3pl. att. impf. ind.
ἐχάρη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐχάρημεν: 1pl. pass. aor. ind.
ἐχάρην: 1sing. pass. aor. ind.
ἐχάρησαν: 3pl. pass. aor. ind.
ἐχάρητε: 2pl. pass. aor. ind.
χαῖρε: 2sing. att. pres. imptv.
χαίρει: 3sing. att. pres. ind.
χαίρειν: att. pres. inf.
χαίρετε: 2pl. att. pres. imptv.
χαίρῃ: 3sing. att. pres. cong.
χαίρομεν: 1pl. att. pres. ind.
χαίροντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
χαιρόντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
χαίρουσιν: 3pl. att. pres. ind.
χαίρω: 1sing. att. pres. ind.
χαίρωμεν: 1pl. att. pres. cong.
χαίρων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
χαρῆναι: pass. aor. inf.
χαρήσεται: 3sing. pass. fut. ind.
χαρήσομαι: 1sing. pass. fut. ind.
χαρήσονται: 3pl. pass. fut. ind.
χαρῆτε: 2pl. pass. aor. cong.
χάρητε: 2pl. pass. aor. imptv.

(+λέγω αὐτός) salutare: 1
(+λέγω) salutare: 1
(+ἄν) rallegrare: 1
allegrezza: 2
avere uno gioire: 1
con gioire: 2
dare: 1
egli rallegrare: 1
essere lietezza: 1
esso rallegrare: 1
gioire: 4
godere: 1
io rallegrare: 1
quello che essere allegrezza: 1
rallegrare: 42
salutare: 6
salvare: 3
se ne rallegrare: 1
se rallegrare: 1
tutto allegrezza: 2
Totale: 74

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω