χαλάω (chalaô)

dalla radice di χάσμα
Numero Strong: G5465
verbo

1) sciogliere, diminuire, rilassare
2) abbassare da un luogo più alto ad uno più basso

ἐχαλάσθην: 1sing. pass. aor. ind.
χαλάσαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
χαλασάντων: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
χαλάσατε: 2pl. att. aor. imptv.
χαλάσω: 1sing. att. fut. ind.
χαλῶσι: 3pl. att. pres. ind.

calare: 3
gettare: 2
non tradotto: 1
stare calare: 1
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω