χεῖλος (cheilos)

da una forma della stessa parola di χάσμα
Numero Strong: G5491
sostantivo neutro

1) un labbro, della bocca che parla
2) metaforicamente la riva del mare

χείλεσιν, χείλεσίν: dat. pl.
χειλέων: gen. pl.
χείλη: acc. pl.
χεῖλος: acc. sing.

di labbro: 1
labbro: 5
riva: 1
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω