χειμών (cheimôn)

da una parola derivata da cheo (versare, simile alla radice di χάσμα tramite l'idea di un canale), con significato un temporale (come pioggia che si versa)
Numero Strong: G5494
sostantivo maschile

1) inverno
   1a) tempo tempestoso o piovoso, una tempesta
   1b) inverno, la stagione d'inverno

χειμών, χειμὼν: nom. sing.
χειμῶνος, χειμῶνός: gen. sing.

di inverno: 3
inverno: 1
tempestare: 1
uno tempestare: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω