χειραγωγέω (cheiragôgeô)

da χειραγωγός
TDNT - 9: 435,1309
Numero Strong: G5496
verbo

1) condurre per mano

χειραγωγούμενος: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
χειραγωγοῦντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.

condurre per mano: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω