χλιαρός (chliaros)

da chlio (scaldare)
TDNT - 2: 876,296
Numero Strong: G5513
aggettivo

1) tiepido
2) metaforicamente della condizione dell'anima che oscilla tra un torpore ed un fervore di amore

χλιαρὸς: nom. sing. masc.

tiepido: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω