χοῖνιξ (choinix)

di derivazione incerta
Numero Strong: G5518
sostantivo femminile

1) un chenice, una misura di soldi, circa un litro (o quanto sosterrebbe un uomo di appetito moderato per un giorno)

χοίνικες: nom. pl.
χοῖνιξ: nom. sing.

misurare: 1
uno misurare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω