χολή (cholê)

da una parola equivalente forse simile alla stessa di Χλόη (dal colore verdastro)
Numero Strong: G5521
sostantivo femminile

1) bile
2) nell'AT usato peri altre cose amare
   2a) assenzio
   2b) possibilmente mirra

χολὴν: acc. sing.
χολῆς: gen. sing.

fiele: 1
pienezza: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω