δέησις (deêsis)

da δέομαι
TDNT - 2: 40,144
Numero Strong: G1162
sostantivo femminile

1) bisogno, indigenza, voglia, privazione, penuria
2) richiesta, domanda, implorazione a Dio a fornire, preghiera, supplica

δεήσει: dat. sing.
δεήσεις: acc. pl.
δεήσεσιν, δεήσεσίν: dat. pl.
δεήσεως: gen. sing.
δέησιν: acc. sing.
δέησις, δέησίς: nom. sing.

(+ὁ ποιέω) pregare: 1
(+) supplicare: 1
(+ποιέω) pregare: 1
pregare: 11
supplicare: 4
Totale: 18

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω