δέκατος (dekatos)

ordinale da δέκα
Numero Strong: G1182
aggettivo

1) decimo
2) come sostantivo femminile, una decima parte di qualcosa, una decima
   2a) la decima di un bottino preso da un nemico
   2b) le decime dei frutti della terra e dei greggi, che secondo la legge di Mosè era presentata ai leviti nella congregazione di Israele

δεκάτας: acc. pl. femm.
δεκάτη: nom. sing. femm.
δεκάτην: acc. sing. femm.
δέκατον: nom. sing. neut.
δέκατος: nom. sing. masc.

dieci: 6
dieci parte: 1
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω